Nôva rechèrche

Vêre tot

La Parola : Provence
21841

definicion : Una dènominacion g·eografica que dèsigne un ancian comtâ et una vielye province de France.

  • Francês : Provence
  • Italien : Provenza
  • Gramatica : nom femenin
  • Varianta : Provence (Dfn)
  • Maqueta : Provence
  • Ètimologie : prōvincĭa
  • Glossèro : Toponimos.
  • Glossèro : Noms de Nacions, d'Ètats ou de Payis