Nôva rechèrche

Vêre tot

La Parola : tegnu, tegnua, tegnus, tegnues
23649

definicion : -

  • Francês : tenu
  • Italien : tenuto, tenuta, tenuti, tenute
  • Gramatica : adjêctif
  • Gramatica : participo passâ
  • Frâsa : Una cantina bien tenua.
  • Frâsa : Métyo(s) bien arrengië(s). Avêr de gent(s) métyo(s). Métyo(s) bien tenu(s), mâl tenu(s). Métyo(s) en dèsôrdre, en patapéro. Fèna que sât bien tenir les métyos. Métyo(s) prôpro(s), pouerc(s). Étre envitâ u(x) métyo(s) de quârqu'-un. De métyo(s) confortâbllo(s).
  • Frâsa : Que la poura Morin, mâlgrât sa côrna viâ, 'L at tant fêt qu'el at tenu pièd. 'L at tant fêt fôrce, et redobllâ corâjo, Que Fribôrg du moment, Come p'enchantement, Recule, balye tôrn, s'en vat... lé! bon voyâjo!