Nôva rechèrche

Vêre tot

La Parola : tè-mémo
26661

definicion : -

  • Francês : toi-même
  • Italien : te stesso
  • Gramatica : pronom pèrsonel
  • Frâsa : Premiére quèstion. Lo dialècto de ton velâjo que tant t'âmes 'l at pas ni una gramère, ni un diccionèro, ni una granta histouère litèrèra: quârque poèsia d'una vielye mêtrèssa, doux ou três tèxtos de la locâla filodramatica, ora disparua por la manca de bènèvolos disposâs a fére los actors. Por la résta los quatro tèxtos que t'avéve retrovâ érant tèrribllos, transcrits atot una grafia emprobâblla, que tè-mémo, atot tota la bôna volontât de ceti mondo, t'âs avu mâltemps a comprendre. Ceta consultacion de tèxtos avéve fét nêtre u fond de ton cœr la demanda: mas fôra de mon velâjo quârqu'un comprendrat jaamés cen que j'é ècrit?