Nôva rechèrche

Vêre tot

La Parola : alaman, alamana, alamans, alamanes
29447

definicion : -

  • Francês : alaman, alamanne, alamans, alamannes
  • Francês : aléman, alémanne, alémans, alémannes
  • Italien : alamanno, alamanna, alamanni, alamanne
  • Italien : alemanno, alemanna, alemanni, alamanne
  • Gramatica : adjêctif
  • Gramatica : nom
  • Glossèro : Gentiliço