Nôva rechèrche

Vêre tot

La Parola : babilonien, babilonièna, babiloniens, babiloniènes
29575

definicion : -

  • Francês : Babylonien, Babylonienne, Babyloniens, Babyloniennes
  • Italien : Babilonese, Babilonese, Babilonesi, Babilonesi
  • Gramatica : nom
  • Gramatica : adjêctif
  • Glossèro : Gentiliço