Nôva rechèrche

Vêre tot

La Parola : aquis, aquisa, aquis, aquises
32379

definicion : -

  • Francês : acquis, acquise, acquis, acquises
  • Italien : acquistato, acquistata, acquistati, acquistate
  • Gramatica : adjêctif
  • Gramatica : participo passâ
  • Frâsa : Mas dês la seconda pèrioda de sa prateca, pèrioda de la luta poleteca et èconomeca conscienta et organisâye, por lo fêt de son activitât prateca, de son èxpèriença aquesia u cors d'una lunta prolongiêya, èxpèriença que fut g·ènèralisâye scientificament per Marx et engels et de yô et nèssua la tèoria marxista qu'el at sèrvi a l'èducàr, ceta cllâssa fut capâblla de comprendre l'èssença de la sociètât capitalista, los rapôrts d'èxplouètacion entre les cllâsses sociâles, sos prôpros devouèrs historecos et devint adonc una "cllâssa por sè".
  • Frâsa : La cognessença comence avouéc la prateca; aprés avêr aqueri, a travèrs la prateca, de cognessences tèoreques, on dêt oncora retornàr a la prateca.
  • Frâsa : En èyent aquis la cognessença des louè du mondo, on dêt la dirigiér tôrna vers la prateca de la transformacion du mondo, l'aplecàr tôrna dens la prateca de la produccion, dens la prateca de la luta rèvolucionèra de cllâsse et de la luta rèvolucionèra por la libèracion de la nacion, come dens la prateca de l'èxpèriença scientefeca.
  • Frâsa : O vint aprés lo second degrâ du procèssus de la cognessença, lo degrâ du passâjo del'èsprit a la matiéra, de la pensâ a l'étro; o sè trèta alors d'aplecàr dens la prateca sociâla la cognessença aquisa u cors du premiér degrâ, por vêre se cetes tèories, poleteca, pllans, moyens d'accion, ets., produésont les rèsultats atendus. En g·ènèral, o est justo cen que reussét, o est fôx cen que reussét pas; ço est vrê surtot por la luta des homos contre la natura.