[75] Paroles dens lo glossèro

n° parola parola
29265 assuror, assurosa, assurors, assuroses
24890 associyê, associyêe, associyês, associyêes
29267 socho, socha, sochos, soches
13018 avocat, avocata, avocats, avocates
15805 dèfensior, dèfensiora/dèfensiosa, dèfensiors, dèfensiores/dèfensioses
29733 bouesor, bouesosa, bouesors, bouesoses
29741 boutecan, boutecana, boutecans, boutecanes
29740 boutequiér, boutequiére, boutequiérs, boutequiéres
23849 toneliér, toneliére, toneliérs, toneliéres
29971 cilindror, cilindrosa, cilindrors, cilindroses
15361 clloutiér, clloutiére, clloutiérs, clloutiéres
13783 croca-môrt, croca-môrt, croca-môrts, croca-môrts
19102 jujo, juja, jujos, juges
16923 èlèctricien, èlèctricièna, èlèctriciens, èlèctriciènes
15554 cultivator, cultivatrice, cultivators, cultivatrices
20613 ovriér, ovriére, ovriérs, ovriéres
15007 chôfor, chôfosa, chôfors, chôfoses
32557 dirigient, dirigienta, dirigients, dirigientes
22564 rèsponsâbllo, rèsponsâblla, rèsponsâbllos, rèsponsâblles
14499 colègo, colèga, colègos, colègues
19199 lavandiér, lavandiére, lavandiérs, lavandiéres
13847 buyandiér, buyandiére, buyandiérs, buyandiéres
27098 bllanchiér, bllanchiére, bllanchiérs, bllanchiéres
23710 tenturiér, tenturiére, tenturiérs, tenturiéres
20866 pêchior, pêchiosa, pêchiors, pêchioses
12938 astronomo, astronoma, astronomos, astronomes
18358 frutiér, frutiére, frutiérs, frutiéres
19295 lètiér, lètiére, lètiérs, lètiéres
19617 marchand, marchanda, marchands, marchandes
23010 savatiér, savatiére, savatiérs, savatiéres
13715 baron, barona, barons, barones
14615 comptâbllo, comptâblla, comptâbllos, comptâblles
15562 curator, curatrice, curators, curatrices
20067 montagnârd, montagnârda, montagnârds, montagnârdes
14417 arpiér, arpiére, arpiérs, arpiéres
34032 arpian, arpiana, arpians, arpianes
18332 fromagiér, fromagiére, fromagiérs, fromagiéres
19813 mènagiér, mènagiére, mènagiérs, mènagiéres
20674 panetiér, panetiére, panetiérs, panetiéres [vanor]
24284 vanor, vanosa, vanors, vanoses
34094 panatiér, panatiére, panatiérs, panatiéres [bolongiér]
13415 bolongiér, bolongiére, bolongiérs, bolongiéres
34427 châcoliér, châcoliére, châcoliérs, châcoliéres
34426 cabôtiér, cabôtiére, cabôtiérs, cabôtiéres
22892 sabotiér, sabotiére, sabotiérs, sabotiéres
24243 vacheran, vacherana, vacherans, vacheranes
12812 armalyér, armalyérs m.
34461 colociér, colociére, colociérs, colociéres
14956 chevriér, chevriére, chevriérs, chevriéres
34464 fèyan, fèyana, fèyans, fèyanes
34473 sâcoliér, sâcoliére, sâcoliérs, sâcoliéres
19835 menusiér, menusiére, menusiérs, menusiéres
19127 laboror, laborosa, laborors, laboroses
24308 vegneron, vegnerona, vegnerons, vegnerones
14141 chanouèno, chanouèna, chanouènos, chanouènes
22059 ramonor, ramonosa, ramonors, ramonoses
19181 lârro, lârra, lârros, lârres
19076 jornalisto, jornalista, jornalistos, jornalistes
35615 gazètiér, gazètiére, gazètiérs, gazètiéres
23755 tesserand, tesseranda, tesserands, tesserandes
27236 bonetiér, bonetiére, bonetiérs, bonetiéres
36072 manelyér, manelyére, manelyérs, manelyéres
26130 alpinisto, alpinista, alpinistos, alpinistes
20021 mojoniér, mojoniére, mojoniérs, mojoniéres
36187 mogiér, mogiére, mogiérs, mogiéres
23826 tochior, tochiosa, tochiors, tochioses
13574 boviér, boviére, boviérs, boviéres
13572 bovèron, bovèrona, bovèrons, bovèrones
24246 vachiér, vachiére, vachiérs, vachiéres
37213 vêliér, vêliére, vêliérs, vêliéres
37257 gabeliér, gabeliére, gabeliérs, gabeliérs
23333 sôrsiér, sôrsiére, sôrsiérs, sôrsiéres
37416 ortopèdico, ortopèdica, ortopèdicos, ortopèdiques
37561 cllapèt, cllapèta, cllapèts, cllapètes
38698 bessachiér, bessachiére, bessachiérs, bessachiéres

Lista des glossèros