Nôva rechèrche

Vêre tot

La Parola : afubllâ, afubllâye, afubllâs, afubllâyes
28106

definicion : -

  • Francês : affublé, affublée, affublés, affublées
  • Gramatica : adjêctif
  • Sinonimo : acôtrâ, acôtrâye, acôtrâs, acôtrâyes