Nôva rechèrche

Vêre tot

La Parola : Marx
31261

definicion : -

  • Francês : Marx
  • Italien : Marx
  • Gramatica : nom propro
  • Frâsa : A l'època du capitalismo libèrâl, Marx possiéve pas cognetre d'avança, concrètament, cèrtênes louès prôpres a l'època de l'emperialismo, puésque l'emperialismo, fâsa supèriora du capitalismo, 'l ére pas oncora aparu et que la prateca corrèspondenta mancâve; justo Lènino et Stalino ant possu sè chargiér de ceta tâche.
  • Frâsa : Se Marx, Engels, Lènino et Stalino ant possu èlaboràr lors tèories, est étâ surtot, abstraccion fêta de lor gènio, porquè ils sè sont emplleyê pèrsonèlament dens la prateca de la luta de cllâssa et de l'èxpèriença scientefeca de lor temps; sensa ceta condicion nion gènio ariêt possu reussir.
  • Frâsa : Mas dês la seconda pèrioda de sa prateca, pèrioda de la luta poleteca et èconomeca conscienta et organisâye, por lo fêt de son activitât prateca, de son èxpèriença aquesia u cors d'una lunta prolongiêya, èxpèriença que fut g·ènèralisâye scientificament per Marx et engels et de yô et nèssua la tèoria marxista qu'el at sèrvi a l'èducàr, ceta cllâssa fut capâblla de comprendre l'èssença de la sociètât capitalista, los rapôrts d'èxplouètacion entre les cllâsses sociâles, sos prôpros devouèrs historecos et devint adonc una "cllâssa por sè".
  • Frâsa : De mémo, lo marxismo-lèninismo est recognu come veretât pas justo porquè ceta doctrina est étâye scientificament ètudiyêya de Marx, Engels, Lènino et Stalino, mas porquè est itâye confirmâye a travèrs l'ulteriora prateca de la luta rèvolucionèra por la libèracion de la nacion.
  • Glossèro : Pèrsonâjos Historicos