Index (Trèsor)

Parola :   *

*Facilitacions por la rechèrche :
[%xx$] Paroles que fenissont atot -xx | Ègz.: [%ar$] = tote les paroles tèrmenents por -ar.
[%yy%] Paroles que contegnont -yy- | Ègz.: [%ar%] = tote les paroles avouéc -ar a l'enterior.
Dens la rechèrche est pas nècèssèro betar accents.

Glossèros

parola definicion nota
vadrolyér Dètalys | Vêre tot
vaga Dètalys | Vêre tot
vagiére, vagiéres f. - Dètalys | Vêre tot
vagon, vagons - Dètalys | Vêre tot
vagonèt Dètalys | Vêre tot
vâl, vâls - Dètalys | Vêre tot
valâ, valâs f. - Dètalys | Vêre tot
valâblo, -a Dètalys | Vêre tot
Vâlbôna Chartrosa dens lo Gard. Dètalys | Vêre tot
vâlde 2 p.p. - endicatif presen... Dètalys | Vêre tot
Page 1522 of 1585   << < Prèc   Succ > >>