Nôva rechèrche

Vêre tot

La Parola : amitiox, amitiosa, amitiox, amitioses
12625

definicion : -

 • Francês : amical
 • Francês : amitieux, amitieuse, amitieux, amitieuses
 • Francês : affectueux, affectueuse, affectueux, affectueuses
 • Francês : caressant, caressante, caressants, caressantes
 • Francês : câlin, câline, câlins, câlines
 • Italien : amicale, amicale, amicali, amicali
 • Italien : amichevole, amichevole, amichevoli, amichevoli
 • Italien : affettuoso, affettuosa, affettuosi, affettuose
 • Italien : carezzevole, carezzevole, carezzevoli, carezzevoli
 • Italien : coccolone, coccolona, coccoloni, coccolone
 • Gramatica : adjêctif
 • Varianta : amitox, amitosa, amitox, amitoses
 • Varianta : amitiox, amitiosa, amitiox, amitioses (Bjl)
 • Sinonimo : amâbllo, amâblla, amâbllos, amâblles
 • Sinonimo : afèctuox, afèctuosa, afèctuox, afèctuoses
 • Sinonimo : câlin, câlena, câlins, câlenes