Paroles de ceta catègoria : (100) / [1321]

Tôrna a les catègories

Parola :  

adjêctif
abado, abada, abados, abades actif, activa, actifs, actives aguèrri, aguèrria, aguèrris, aguèrries antartico
abominâbllo, abominâblla, abominâbllos, abominâblles actuèl, actuèla, actuèls, actuèles alaman, alamana, alamans, alamanes antèriôr, antèriôre, antèriôrs, antèriôres
abondant, abondanta, abondants, abondantes adapto, adapta, adaptos, adaptes albin antipatico, antipatica, antipaticos, antipatiques
abordâbllo, abordâblla, abordâbllos, abordâblles adjuent, adjuenta, adjuents, adjuentes adj. alcolico, alcolica, alcolicos, alcoliques aparent, aparenta, aparents, aparentes
abouesiê, abouesiêe, abouesiês, abouesiêes admirâbllo, admirâblla, admirâbllos, admirâblles alcolisâ, alcolisâyes, alcolisâs, alcolisâyes aparentâ, aparentâye, aparentâs, aparentâyes
aboulico, aboulica, aboulicos, abouliques admissibllo, admissiblla, admissibllos, admissiblles alèchant, alèchanta, alèchants, alèchantes apèlor, apèlosa, apèlors, apèloses
abronâ, abronâye, abronâs, abronâyes adorâbllo, adorâblla, adorâbllos, adorâblles alégro, alégra, alégros, alégres apetissent, apetissenta, apetissents, apetissentes
abruti, abrutia, abrutis, abruties adôrn, adôrna, adôrns, adôrnes alemand, alemanda, alemands, alemandes apicâl
absent, absenta, absents, absentes adrêt, adrêta, adrêts, adrêtes alpin, alpina, alpins, alpines aplicâ, aplicâye, aplicâs, aplicâyes
absorbent, absorbenta, absorbents, absorbentes adultèro, adultèra, adultèros, adultères alurâ, alurâye, alurâs, alurâyes apllatâ, apllatâye, apllatâs, apllatâyes
abusif, abusiva, abusifs, abusives afâbllo, afâblla, afâbllos, afâblles amâbllo, amâblla, amâbllos, amâblles apllati, apllatia, apllatis, apllaties
accèptâbllo, accèptâblla, accèptâbllos, accèptâblles afamâ, afamâye, afamâs, afamâyes amâr, amâra, amârs, amâres apllomb, apllombs
acèrbo, acèrba, acèrbos, acèrbes afèblli, afèbllia, afèbllis, afèbllies amaris âpro, âpra, âpros, âpres
Ach·equènâzo, Ach·equènâze, Ach·equènâzos, Ach·equènâzes afèctuox, afèctuosa, afèctuox, afèctuoses ambiciox, ambiciosa, ambiciox, ambicioses arabi, arabia, arabis, arabies
achalandâ, achalandâye, achalandâs, achalandâyes afèt, afèta, afèts, afètes amitiox, amitiosa, amitiox, amitioses arabico, arabica, arabicos, arabiques
acharnâ, acharnâye, acharnâs, acharnâyes afôti, afôtia, afôtis, afôties amouerox, amouerosa, amouerox, amoueroses Arabo, Araba, Arabos, Arabes
achiâ, achiâye, achiâs, achiâyes afriquen, afriquèna, afriquens, afriquènes amusant, amusanta, amusants, amusantes Aramèen, Aramèena, Aramèens, Aramèenes
acido, acida, acidos, acides afrox, afrosa, afrox, afroses analfabèto, analfabèta, analfabètos, analfabètes arbitrèro, arbitrèra, arbitrèros, arbitrères
acomodant, acomodanta, acomodants, acomodantes afubllâ, afubllâye, afubllâs, afubllâyes anarch·ico, anarch·ica, anarch·icos, anarch·iques ardent, ardenta, ardents, ardentes
acotemâ, acotemâye, acotemâs, acotemâyes ag·itâ, ag·itâye, ag·itâs, ag·itâyes anarch·isto, anarch·ista, ..., anarch·istes argentâ, argentâye, argentâs, argentâyes
acoutrâ, acoutrâye, acoutrâs, acoutrâyes âgiê, âgiêe, âgiês, âgiêes ancian, anciana, ancians, ancianes armôniox, armôniosa, armôniox, armônioses
acrâpi, acrâpia, acrâpis, acrâpies agilo, agila, agilos, agiles ancrâ, ancrâye, ancrâs, ancrâyes aromatico, aromatica, aromaticos, aromatiques
acrêpi, acrêpia, acrêpis, acrêpies agrèâbllo, agrèâblla, agrèâbllos, agrèâblles Angllès, Angllèsa, Angllès, Angllèses Arpetan, Arpetana, Arpetans, Arpetanes
âcro, âcra, âcros, âcres agrepor, agreposa, agrepors, agreposes angouessant, angouessanta, angouessants, angouessantes arpiér, arpiére, arpiérs, arpiéres
acropi, acropia, acropis, acropies agu, agua, agus, agues angouessê, angouessêe, angouessês, angouessêes arpitanisto arpitanista arpitanistos arpitanistes

Page 1 of 14   <<   < Prèc   Succ > >>