Paroles de ceta catègoria : (100) / [1270]

Tôrna a les catègories

Parola :  

adjêctif
abado, abada, abados, abades actif, activa, actifs, actives aguèrri, aguèrria, aguèrris, aguèrries antartico
abominâbllo, abominâblla, abominâbllos, abominâblles actuèl, actuèla, actuèls, actuèles alaman, alamana, alamans, alamanes antèriôr, antèriôre, antèriôrs, antèriôres
abondant, abondanta, abondants, abondantes adapto, adapta, adaptos, adaptes albin antipatico, antipatica, antipaticos, antipatiques
abordâbllo, abordâblla, abordâbllos, abordâblles adjuent, adjuenta, adjuents, adjuentes adj. alcolico, alcolica, alcolicos, alcoliques aparentâ, aparentâye, aparentâs, aparentâyes
abouesiê, abouesiêe, abouesiês, abouesiêes admirâbllo, admirâblla, admirâbllos, admirâblles alcolisâ, alcolisâyes, alcolisâs, alcolisâyes apèlor, apèlosa, apèlors, apèloses
aboulico, aboulica, aboulicos, abouliques admissibllo, admissiblla, admissibllos, admissiblles alèchant, alèchanta, alèchants, alèchantes apetissent, apetissenta, apetissents, apetissentes
abronâ, abronâye, abronâs, abronâyes adorâbllo, adorâblla, adorâbllos, adorâblles alégro, alégra, alégros, alégres apicâl
abruti, abrutia, abrutis, abruties adôrn, adôrna, adôrns, adôrnes alemand, alemanda, alemands, alemandes apllatâ, apllatâye, apllatâs, apllatâyes
absent, absenta, absents, absentes adrêt, adrêta, adrêts, adrêtes alpin, alpina, alpins, alpines apllati, apllatia, apllatis, apllaties
absorbent, absorbenta, absorbents, absorbentes adultèro, adultèra, adultèros, adultères alurâ, alurâye, alurâs, alurâyes apllomb, apllombs
abusif, abusiva, abusifs, abusives afâbllo, afâblla, afâbllos, afâblles amâbllo, amâblla, amâbllos, amâblles âpro, âpra, âpros, âpres
accèptâbllo, accèptâblla, accèptâbllos, accèptâblles afamâ, afamâye, afamâs, afamâyes amâr, amâra, amârs, amâres arabi, arabia, arabis, arabies
acèrbo, acèrba, acèrbos, acèrbes afèblli, afèbllia, afèbllis, afèbllies amaris arabico, arabica, arabicos, arabiques
Ach·equènâzo, Ach·equènâze, Ach·equènâzos, Ach·equènâzes afèctuox, afèctuosa, afèctuox, afèctuoses ambiciox, ambiciosa, ambiciox, ambicioses Arabo, Araba, Arabos, Arabes
achalandâ, achalandâye, achalandâs, achalandâyes afèt, afèta, afèts, afètes amitiox, amitiosa, amitiox, amitioses Aramèen, Aramèena, Aramèens, Aramèenes
acharnâ, acharnâye, acharnâs, acharnâyes afôti, afôtia, afôtis, afôties amouerox, amouerosa, amouerox, amoueroses ardent, ardenta, ardents, ardentes
achiâ, achiâye, achiâs, achiâyes afriquen, afriquèna, afriquens, afriquènes amusant, amusanta, amusants, amusantes argentâ, argentâye, argentâs, argentâyes
acido, acida, acidos, acides afrox, afrosa, afrox, afroses analfabèto, analfabèta, analfabètos, analfabètes armôniox, armôniosa, armôniox, armônioses
acomodant, acomodanta, acomodants, acomodantes afubllâ, afubllâye, afubllâs, afubllâyes anarch·ico, anarch·ica, anarch·icos, anarch·iques aromatico, aromatica, aromaticos, aromatiques
acotemâ, acotemâye, acotemâs, acotemâyes ag·itâ, ag·itâye, ag·itâs, ag·itâyes anarch·isto, anarch·ista, ..., anarch·istes Arpetan, Arpetana, Arpetans, Arpetanes
acoutrâ, acoutrâye, acoutrâs, acoutrâyes âgiê, âgiêe, âgiês, âgiêes ancian, anciana, ancians, ancianes arpiér, arpiére, arpiérs, arpiéres
acrâpi, acrâpia, acrâpis, acrâpies agilo, agila, agilos, agiles ancrâ, ancrâye, ancrâs, ancrâyes arpitanisto arpitanista arpitanistos arpitanistes
acrêpi, acrêpia, acrêpis, acrêpies agrèâbllo, agrèâblla, agrèâbllos, agrèâblles Angllès, Angllèsa, Angllès, Angllèses arpitano-parlent, ..., ..., arpitano-parlentes
âcro, âcra, âcros, âcres agrepor, agreposa, agrepors, agreposes angouessant, angouessanta, angouessants, angouessantes arrapor, arraposa, arrapors, arraposes
acropi, acropia, acropis, acropies agu, agua, agus, agues angouessê, angouessêe, angouessês, angouessêes arrogant, arroganta, arrogants, arrogantes

Page 1 of 13   <<   < Prèc   Succ > >>