Paroles de ceta catègoria : (58) / [58]

Tôrna a les catègories

Parola :  

participo p
abatu, abatua, abatus, abatues entèrrâ, entèrrâye, entèrrâs, entèrrâyes sèvèli, sèvèlia, sèvèlis, sèvèlies
achalandâ, achalandâye, achalandâs, achalandâyes envitâ, envitâye, envitâs, envitâyes sofèrt, sofèrta, sofèrts, sofèrtes
acharnâ, acharnâye, acharnâs, acharnâyes èstôrbi, èstôrbia, èstôrbis, èstôrbies tegnu, tegnua, tegnus, tegnues
acotemâ, acotemâye, acotemâs, acotemâyes étâ, étâye, étâs, étâyes uvèrt, uvèrta, uvèrts, uvèrtes
aguèrri, aguèrria, aguèrris, aguèrries ètavani, ètavania, ètavanis, ètavanies vetu, vetua, vetus, vetues
alâ, alâye, alâs, alâyes fêt, fêta, fêts, fêtes viu, viua, vius, viues
assietâ, assietâye, assietâs, assietâyes fondu, fondua, fondus, fondues volu, volua, volus, volues
atendu, atendua, atendus, atendues formâ, formâye, formâs, formâyes
aviu, aviua, avius, aviues garni, garnia, garnis, garnies
balyê, balyêe, balyês, balyêes juent, juenta, juents, juentes
baricolâ, baricolâye, baricolâ, baricolâyes mês, mêsa, mês, mêses
barricadâ, barricadâye, barricadâs, barricadâyes metâ, metâye, metâs, metâyes
batu, batua, batus, batues metu, metua, metus, metues
benit, benita, benits, benites môrt, môrta, môrts, môrtes
betâ, betâye, betâs, betâyes nâ, nâye, nâs, nâyes
biu, biua, bius, biues nèssu, nèssua, nèssus, nèssues
brevetâ, brevetâye, brevetâs, brevetâyes pèrdu, pèrdua, pèrdus, pèrdues
cllôs, cllôsa, cllôs, cllôses pllovu
confondu, confondua, confondus, confondues pllu

Page 1 of 1   <<   < Prèc   Next >   >>